Postępując zgodnie z zapisami rozporządzenia PE i Rady nr 2016/679 (RODO), wdrożyliśmy adekwatne środki techniczne i organizacyjne oraz politykę bezpieczeństwa danych osobowych. Każdy nasz pracownik, którego zadania związane są z dostępem do Państwa danych został przeszkolony w zakresie ochrony danych osobowych i posiada upoważnienie do wykonywania czynności ich przetwarzania.

Poniżej zamieszczamy dedykowane Klauzule informacyjne. Prosimy Państwa o zapoznanie się z nimi.

Klauzula informacyjna dla Klientów/Kontrahentów do sklepu stacjonarnego: POBIERZ

Klauzula informacyjna dla Klientów sklepu internetowego https://fartlandia.pl: POBIERZ